tussenschoolse opvang

Partou Karekiethof voert in samenwerking met school de werkzaamheden rond de tussenschoolse opvang (het overblijven tussen de middag) uit. De school heeft daartoe een convenant met deze kinderopvangorganisatie gesloten. Voor nadere informatie is een brochure beschikbaar. 

Wat bieden wij? 

De taak van de TSO assistenten is in eerste instantie het scheppen van een prettige sfeer, waarin de kinderen kunnen eten en van hun vrije tijd kunnen genieten. Tijdens de TSO verblijven de kinderen in een schone, kindvriendelijke omgeving. De kinderen worden door de TSO assistenten uit de groepen opgehaald en weer terug gebracht. Het streven is dat alle kinderen naar buiten gaan voor een frisse neus en de nodige beweging. Bij slecht weer is er een alternatief programma. De kosten bedragen  € 4,00 per keer. Voor dit bedrag krijgen de kinderen tussen de middag een gezonde maaltijd en iets te drinken.  

TSO-assistenten en coördinator 

Als norm hanteren we één TSO-assistent op vijftien kinderen. We werken met vaste overblijf- en invalassistenten. De TSO-assistenten zijn geschoold en worden begeleid door een TSO-coördinator. Namens Partou coördineert Karianne le Pair-Burema het overblijven.  

Aanmelden structurele opvang 

Als u gebruik wilt maken van de TSO, dient u een aanmeldings- en overeenkomstformulier in te vullen. Als het nodig is dat uw kind in de lunchpauze medicijnen neemt dan vragen wij u een verklaring medicijntoediening in te vullen. De formulieren kunt u ook bij Partou ophalen. De formulieren kunt u inleveren bij Partou.  Onze TSO-coördinator zet uw kind dan op de lijst van de TSO voor de dagen waarop u uw zoon of dochter aanmeldt. 

Afmelden structurele opvang 

Wij willen u erop attenderen bij verhindering niet te vergeten vóór 9.00 uur 'smorgens uw kind af te melden via het antwoordapparaat op nummer 0180 687214. De strip wordt dan niet van uw strippenkaart gehaald.  

Aanmelden incidentele opvang 

Na het kopen van een strippenkaart van 5 strippen kunt u uw kind aanmelden voor incidentele opvang onder vermelding van naam van uw kind, dag en groep. Dat kan 24 uur per dag, maar wel vóór 9.00 uur ’s morgens op de betreffende dag via het antwoordapparaat op nummer 0180 687214.  

Betaling  

Aan het eind van de maand krijgt u een rekening voor het aantal keren overblijven van die maaand.

Rekeningnummer TSO:

NL93 RBRB 0931 0777 88   
Ten name van TSO De Schakel onder vermelding van naam van de leerling en groep 

Vragen en/of opmerkingen 

U kunt een mail sturen naar teamkdvkarekiethof10@partou.nl voor vragen en/of opmerkingen.  

 

Partou

Karekiethof 10

2935 VW  Ouderkerk a/d IJssel

www.partou.nl