schooltijden, vakantie en verlof

De schooltijden zijn:

                    ochtend:               middag:  
maandag      8.15 -11.45 uur      12.55 -15.00 uur  
dinsdag        8.15 -11.45 uur      12.55 -15.00 uur  
woensdag     8.15 -12.30 uur    
donderdag    8.15 -11.45 uur      12.55 -15.00 uur  
vrijdag         8.15 -11.45 uur      12.55 -15.00 uur  

Er is een inlooptijd van ongeveer 10 minuten. 's Morgens gaat een eerste bel om 8.05 uur en  's middags gaat er een bel om 12.45 uur. Dat is het teken dat iedereen wordt uitgenodigd om naar binnen te komen, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. 

Op woensdagmiddag is er geen school.
De onderbouw (groep 1 t/m 4) heeft extra vrije dagen.
Groep 1 heeft op vrijdag geen school.

Schoolvakanties 2016 - 2017:

Herfstvakantie             maandag 17 oktober 2016 t/m vrijdag 21 oktober 2016

Kerstvakantie               maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie        maandag 27 februari 2017 t/m vrijdag 3 maart 2017

Paasvakantie                vrijdag 14 april en maandag 17 april 2017

Meivakantie                 maandag 24 april 2017 t/m vrijdag 5 mei 2017

Hemelvaart                 donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017

Pinksteren                   maandag 5 juni 2017

Zomervakantie            maandag 10 juli 2017 t/m 18 augustus 2017

 

Voor de tweede helft van het schooljaar zijn de volgende studiedagen gepland: 

Vrijdag 27 januari 2017: studiedag voor het team 

Dinsdag 21 maart 2017: studiedag voor alle medewerkers van de Stichting Onderwijs Primair 

Vrijdag 7 juli 2017: studiedag voor het team 

Wilt u er rekening mee houden dat er op die dagen geen school is. 

 

 

 

  

Verlof:

Indien u voor uw kind buiten de reguliere schoolvakanties verlof wenst, dan moet dit schriftelijk worden aangevraagd.
Via onderstaande links kunt U zich op de hoogte stellen van de wettelijke regeling en kunt U een aanvraagformulier openen en printen, waarna U het ingevuld op school kunt inleveren.


richtlijnen verlofaanvraag
 
verzoek vrijstelling schoolbezoek
 
brochure bureau leerplicht Gouda