ouderraad, feest- en versiercommissie

De Ouderraad: een schakeltje erbij!

Deze vereniging is opgericht met als hoofddoel de gelden van de vrijwillige bijdrage te beheren. De leden van de Ouderraad zien er op toe dat deze gelden op een juiste wijze worden besteed ten behoeve van diverse activiteiten voor de kinderen, zoals de Sinterklaasviering met cadeautjes, de disco, Kerst en Pasen. De jaarlijkse schoolreis valt hier buiten.

Naast het beheer van de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage is de Ouderraad luisterend oor voor ouders en school. De Ouderraad fungeert in deze als 'doorgeefluik' naar de school en MR toe. Door de komst van de Ouderraad is er een schakeltje bij gekomen!

Vragen en opmerkingen kunnen per mail ingezonden worden naar or.schakel@onderwijsprimair.nl

De samenstelling van de ouderraad is als volgt:

Links boven: Hilde Boonstra, voorzitter en moeder van Luuk uit groep 3 en Jildou uit groep 6 .

Boven midden: Tamara Snoei, secretaris en moeder van Nick uit groep 3 en Janoa uit groep 5.

Rechts boven: Ratna Kornaat-Romswinckel, penningmeester en moeder van Jari uit groep 5 en Esri uit groep 7.

Links onder : Marleen Joling, algemeen lid en vicevoorzitter en moeder van Lisa uit groep 2/1, Sara uit groep 1/2 en Julia uit groep 5.

Midden onder : Joyce Brouwer, algemeen lid en moeder van Bo uit groep 3 en Sam uit groep 6.

Rechts onder: Lisette Noordegraaf, algemeen lid en moeder van Luuk uit groep 3. 

Naast de ouderraad hebben we nog twee belangrijke commissies van betrokken ouders die zeer actief zijn en zorgen voor gezelligheid binnen de school.

De feestcommissie

Op de foto rechts staan van links naar rechts: Wanda, Lisette, Anita, Brigitte, Suzanne en Astrid. Dit is de feestcommissie.   Zij zorgen door het jaar heen voor de organisatie van tal van festiviteiten. Of nu de Sint op school komt om cadeautjes uit te delen of de paashaas eieren verstopt, of er nu een kerstdiner is met heerlijk eten of er moet een versnapering komen na een sportdag, de feestcommissie zorgt ervoor dat de kinderen een geweldige tijd hebben. Deze activiteiten worden gefinancieerd uit de ouderbijdrage.

De versiercommissie

Op de foto links staan: Sjanneke, Corina , Miranda, Iris en Colette. Op de foto ontbreekt Suzanne. De versiercommissie en zorgen met veel plezier dat de school er gezellig uit ziet.  Zij spelen in op de seizoenen en de activiteiten op school, zoals de kinderboekenweek, sinterklaas, kerst, Pasen en de disco niet te vergeten.”

 

 

 

 

 

jaarvergadering

 

In samenwerking met de MR organiseert de ouderraad de jaarvergadering in de maand oktober. Het is een jaarlijks terugkerende vergadering waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Op deze bijeenkomst doet de ouderraad verslag van haar activiteiten in het voorgaand schooljaar. Daarnaast wordt er een financieel verslag gepresenteerd en de begroting van het nieuwe schooljaar vastgesteld. Onderdeel van de begroting is de vaststelling van de vrijwillige ouderbijdrage.

Hieronder kunt u de documenten downloaden voor de jaarvergadering van 26 oktober 2016:

Jaarverslag 2015-2016

Financieel verslag 2015-2016

Verslag kascontrole 2015-2016

Begroting 2016-2017

De jaarvergadering van OR/MR werd bezocht door enkele belangstellende ouders. Een kort verslag van het eerste deel leest u hier.