Nieuwsbrief no. 8

02-06-2017

In de nieuwsbrief no. 8 leest u over het definitief doorgaan van het continurooster, de groepenindeling in het nieuwe schooljaar, de lessen godsdienstig vormingsonderwijs en nog veel meer.