Nieuwsbrief no. 7

05-04-2017

In de nieuwsbrief van april kunt u o.a. lezen over de stand van zaken m.b.t. de invoering van een continurooster.