Nieuwsbrief no. 5

22-12-2016

In onze nieuwsbrief no. 5 kunt u o.a. lezen over de stand van zaken m.b.t. herinrichting schoolplein, de TSO en de Cito-toetsen in januari en februari. De leden van feest- en versiercommissie stellen zich aan u voor. En belangrijk voor uw agenda: de data van de studiedagen in 2017 zijn bekend.  Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt, leest u dan de reminder van de ouderraad in deze nieuwsbrief.