Nieuwsbrief no. 2

16-09-2016

In nieuwsbrief no. 2 leest u o.a. het verslag van de schoolreizen en een bericht over de fietsgrens. Het vakantierooster en een overzicht van de extra vrije dagen voor de onderbouw worden nogmaals gepubliceerd.