nieuws en mededelingen

21 juni 2017

Schakelnieuws no. 9

In Schakelnieuws no. 9 leest u over de groepsbezetting en enkele andere belangrijke berichtjes zo aan het eind van het schooljaar.

02 juni 2017

Nieuwsbrief no. 8

In de nieuwsbrief no. 8 leest u over het definitief doorgaan van het continurooster, de groepenindeling in het nieuwe schooljaar, de lessen godsdienstig vormingsonderwijs en nog veel meer.

05 april 2017

Nieuwsbrief no. 7

In de nieuwsbrief van april kunt u o.a. lezen over de stand van zaken m.b.t. de invoering van een continurooster.

13 februari 2017

Nieuwsbrief no. 6

In de nieuwsbrief no. 6 van februari kunt u o.a. lezen over de afgelopen studiedag, de schoolregels, de ouderraadpleging andere schooltijden en richtlijnen voor de aanvraag van vakantieverlof.

22 december 2016

Nieuwsbrief no. 5

In onze nieuwsbrief no. 5 kunt u o.a. lezen over de stand van zaken m.b.t. herinrichting schoolplein, de TSO en de Cito-toetsen in januari en februari. De leden van feest- en versiercommissie stellen...

04 november 2016

Nieuwsbrief no. 4

In deze nieuwsbrief kunt u o.a. lezen over de veranderingen in groep 7 en 8, de jaarvergadering van OR en MR en de ouderavonden van deze maand.

07 oktober 2016

Nieuwsbrief no. 3

In onze nieuwsbrief no. 3 wordt u o.a. geïnformeerd over de opbrengst van de Schakelfair, de jaarvergadering van OR/MR, de ouderavond met het thema Kinder EHBO en het beleid rondom mobiele...

03 oktober 2016

Website in nieuw jasje

De website is in een nieuw jasje gestoken en de techniek achter deze site heeft een upgrade ondergaan. Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad en heeft helaas meer tijd gekost dan was voorzien...

16 september 2016

Nieuwsbrief no. 2

In nieuwsbrief no. 2 leest u o.a. het verslag van de schoolreizen en een bericht over de fietsgrens. Het vakantierooster en een overzicht van de extra vrije dagen voor de onderbouw worden nogmaals...

01 september 2016

Nieuwsbrief no. 1

In deze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar stelt de nieuwe directeur, Rien Gebraad, zich voor en wordt de Schakelfair aangekondigd.