hoofdluis

Hoofdluisprotocol De Schakel

Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen voorkomt. Effectieve bestrijding hiervan is alleen mogelijk wanneer het probleem gezamenlijk wordt aangepakt. Wij zijn daarom van mening dat zowel de ouders als de school verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. Informatie hierover is te vinden op de website van de school. Het is de verantwoordelijkheid van school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. De Schakel volgt hierbij de richtlijnen van de GGD Hollands Midden. Na elke schoolvakantie vindt op school een luizencontrole door hoofdluisouders plaats. Deze ouders hebben een training gevolgd bij de GGD Hollands Midden.

Vervolgstappen:

1. Is de hele school “hoofdluisvrij”, dan wordt dat gemeld in een e-mail aan alle ouders en volgt er na de volgende vakantie opnieuw controle.

2. Bij aanwezigheid van hoofdluis worden alle ouders van de betreffende groep per e-mail geïnformeerd over het voorkomen van hoofdluis in de groep. In de berichten naar ouders worden geen namen van betrokken leerlingen genoemd. Ouders wordt gevraagd hun kind(eren) elke dag te controleren. Daarnaast worden de ouders van leerlingen, waarbij hoofdluis is geconstateerd, nog dezelfde dag gebeld door de leerkracht. Deze adviseert de ouders over te nemen stappen en verwijst naar de informatie op de website van de school. Hoofdluisouders zijn zo nodig bereid ouders met raad en daad bij te staan.

3. Na één week wordt opnieuw een controle uitgevoerd in de groep waar hoofdluis geconstateerd is. Is er geen hoofdluis geconstateerd, dan volgt er weer een reguliere controle na een vakantie. Ouders worden hierover per e-mail geïnformeerd.

4. Wordt er weer hoofdluis geconstateerd, dan beginnen we weer met stap 2.Deze groep is pas “hoofdluisvrij” als er tijdens twee achtereenvolgende controles geen luis wordt geconstateerd. Natuurlijk wordt er ook door ouders wekelijks zelf gecontroleerd. Indien zij hoofdluis bij hun kind vaststellen, wordt dit bij de leerkracht gemeld. Vervolgens worden alle ouders van de betrokken groep per e-mail geïnformeerd. Daarna volgt stap 3 van bovengenoemde vervolgstappen.

Blijkt, ondanks alle hierboven genomen stappen, dat er bij voortduring hoofdluis wordt geconstateerd in dezelfde groep, dan wint de school advies in bij de GGD over te nemen vervolgstappen.

 

Het is belangrijk om ook thuis regelmatig te kammen en te controleren op luizen en neten om hoofdluis beheersbaar te houden!

Raadpleeg de folders door op de link te klikken:

Luis in je haar? Kammen maar!

Landelijk Steunpunt Hoofdluis - 5 stappenplan.

Of bekijk

een you tube-filmpje van het RIVM