jaarverslag

Voorwoord

U vindt hierin een aantal van belang zijnde gegevens over basisschool “De Schakel”. 

Onderwijs wordt steeds meer een wereld van cijfers en toekomstverwachtingen. Enerzijds begrijpelijk, er gaan immers stevige geldbedragen in om, prestaties van leerlingen komen steeds meer in de belangstelling komen te staan, anderzijds moet binnen dit kader niet worden vergeten dat onderwijs is bedoeld voor de ontwikkeling van kinderen, die los van cijfermatige onderbouwingen zicht moeten krijgen op hun plaats in de toekomstige samenleving. 

In een jaarverslag mag een evaluatie ten aanzien van het gevoerde beleid niet ontbreken. Daarnaast vindt de lezer een overzicht van de professionalisering (bijscholing) van de personeelsleden. Een onderdeel dat sterk in de belangstelling staat, zeker op een moment dat vakmatige ontwikkelingen in het onderwijs elkaar snel opvolgen.

Veel leesplezier

 

De schoolleiding.