aanmelden nieuwe leerling

Een oriënterend gesprek met de directie

In dit gesprek krijgt u informatie over de didactische en pedagogische visie van de school. Er is alle aandacht voor uw vragen, u krijgt een rondleiding en u kunt kennismaken met de leerkrachten. U kunt via telefoonnummer 0180-681994 een afspraak maken. Veel informatie kunt u nu al bekijken in onze schoolgids.

De aanmelding

Heeft u besloten uw kind bij ons aan te melden, dan vult u het inschrijfformulier en de ouderverklaring in. Deze formulieren zijn ook op school verkrijgbaar. U heeft  wel een kopie nodig van uw identiteitsbewijs en het BSN ( burgerservicenummer) van uw kind. 

Kennismaken

Kinderen kunnen vanaf 3 jaar en 10 maanden een aantal dagdelen (met een maximum van 5) komen wennen. De toekomstige leerkracht van uw kind maakt met u de afspraken. 

Voor leerlingen die in een hogere groep instromen, wordt aan de hand van de verstrekte informatie van de ouders en het onderwijskundig rapport van de vorige school bepaald in welke groep het kind geplaatst wordt. In principe worden de adviezen van de vorige school overgenomen. Ook bij de oudere kinderen is het mogelijk dat ze met hun nieuwe groep kennismaken.