Kindgesprekken

Motivatie is dat magische vlammetje dat je brandend moet zien te krijgen of houden; de motor die ervoor zorgt dat kinderen zélf willen. Het bepaalt niet alleen of kinderen voldoende tijd aan een opdracht besteden, ook of ze die tijd goed besteden.

De motivatie kan per vak verschillen: kinderen kunnen bijvoorbeeld wel gemotiveerd zijn voor taal en lezen, maar niet voor rekenen en natuur.

Motivatie is niet af te dwingen. Maar je kan wel dingen doen om het kind te helpen zijn motivatie te vergroten.

Afgelopen schooljaar hebben we twee keer met alle kinderen kindgesprekjes gevoerd. In eerste instantie heeft Angelique de kinderen inzicht gegeven in hun leerprestaties. Ten tweede positieve feedpack gegeven op wat er goed gaat. En ten derde hebben we samen gekeken waar we in de komende periode aan willen werken. Samen met de kinderen heb ik besproken hoe we dat gaan aanpakken. In groep 7 gaan we, juf Marianne en juf Angelique, hierop verder.

Omdat als kinderen vanuit hun eigen leerstijl kunnen werken, hun motivatie zal verbeteren.

Het ene kind heeft aangegeven extra werkbladen voor thuis te willen, een andere leerling zegt thuis extra te gaan lezen, en weer een ander wil in de klas graag extra hulp van de juf.

Voelt het goed? Dan gaan we ervoor!

 

De verslagen die de kinderen zelf gemaakt hebben naar aanleiding van het gesprekje zijn uitgeprint en bewaar ik in een persoonlijk mapje. Uiteraard bent u altijd welkom om dit in te zien.