Planten en dieren in en rondom de sloot en de letter 'e'

De komende tijd zullen wij bezig zijn met planten en dieren bij de sloot. We hebben ook een slootjeshoek waar een aquarium staat met diertjes uit de sloot. De kinderen mogen zelf diertjes meenemen in een potje om bij het aquarium te doen die ze samen met een volwassene gevangen hebben in de sloot.

Verder zullen we de komende tijd ook bezig zijn met de letter 'e' (zeg geen ee, maar e). Alles wat begint met de letter 'e' en in de lettermuur past, kan mee naar school.