In een notendop.......

  • We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op school. Problemen lossen wij samen op (Kanjermethode).
  • De leerlingen werken met dag- of weektaken, zo leren zij plannen en verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk.
  • Cultuureducatie is een vast onderdeel van het lesprogramma.
  • Alle leerlingen krijgen lessen in techniek en Engels.
  • Voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur hebben we digitale lesmethoden die een beroep doen op het zelf onderzoeken en ontdekkend leren.
  • Met de kinderopvang, peuterspeelzaal en de bibliotheek in één gebouw.
  • Regelmatig worden er op de woensdag extra activiteiten georganiseerd door de werkgroep Brede School.

Agenda

Uit de groepen

 

Niet apart maar samen, daarin zit de kern van openbaar onderwijs. Onderwijs is voor ons meer dan het overdragen van kennis en vaardigheden. In een veilige leefomgeving leren we de kinderen volwaardige deelnemers aan de pluriforme maatschappij te worden. Daarom leggen we de nadruk op waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin. Dat doen we door toegankelijk te zijn voor iedereen, door respectvol om te gaan met elkaars opvattingen en overtuigingen en door nadrukkelijk aandacht te besteden aan verschillende levensbeschouwingen. Omgaan met elkaar is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs, omdat we willen dat de kinderen elkaar leren kennen in al hun verscheidenheid. Voor wie dat wil bieden we ook godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs.